Yıldırım Düşmesinin Faydası Ne İşte İlahi Mucize

Yıldırım düşmesinin faydası ne işte ilahi mucize

Yıldırım düşmesinin faydası ne işte ilahi mucize

Yıldırım düşmesinin faydası ne işte ilahi mucize…Evrendeki bazı şeylerin yararlarını bilmediğimizde onun yaratılışını bile çok gereksiz görebiliriz.Yararlarını öğrendikten sonra aslında Allah’ın insanlar için yarattığı şeylerin hiç de gereksiz olmadığını, aslında mucizeler olduğunu anlayabiliriz.

Yıldırım da nitekim bunlardan biridir. Bazen bize çok ürkütücü gelebilir ancak yıldırım düşmesinin öyle bir mucizevi yararı var ki…Peki yıldırım düşmesinin faydası ne? Yıldırım düştüğünde dünya için bulunması zor bir element olan fosfor sağlanmış oluyor.

DÜNYADAKİ YAŞAMIN KÖKENİ EN KARMAŞIK BULMACALARDAN

Dünyadaki yaşamın kökeni, bilim adamlarının karşılaştığı en karmaşık bulmacalardan biridir. Bu, yalnızca kopyalayan bir organizma oluşturmak için gerçekleşmesi gereken çok sayıda kimyasal reaksiyonun tanımlanmasını değil, aynı zamanda reaksiyonların her biri için gereken bileşenler için gerçekçi kaynaklar bulmayı da içerir.

Yıldırım düşmesinin faydası ne işte ilahi mucize
Yıldırım düşmesinin faydası ne işte ilahi mucize

FOSFOR NE İŞE YARAR?

Bilim adamları yaşamın köklerini uzun zamandır inceliyor. Bu incelemelerde karşılaşılan bir sorun var. O da bulunması zor element olan fosforun kaynağıdır. Fosfor, temel hücre yapıları ve işlevleri için önemli bir elementtir. Örneğin, DNA‘nın çift sarmal yapısının ve ilgili molekül RNA’nın omurgasını oluşturur.

YAŞAM İÇİN GEREKLİ BİLEŞENLERİ SAĞLAMIYORDU

Bu element aslında yaygın olmasına rağmen, Dünya’nın ilk  döneminde yaklaşık 4 milyar yıl önce tüm fosfor özünde çözülmeyen ve tepkisiz olan minerallerde hapsolmuştu. Bu, fosforun mevcut olmasına rağmen, yaşam için gerekli bileşikleri yapmak için uygun olmadığı anlamına gelir.

Yıldırım düşmesinin faydası ne işte ilahi mucize
Yıldırım düşmesinin faydası ne işte ilahi mucize

YILDIRIMLAR DÜŞMESİNİN FAYDASI NE?

Yıldırım düşmesinin faydası ne sorusunun cevabı; Yıldırımlar Dünya’daki yaşamı kıvılcımlandırır. Diğer Dünya benzeri gezegenlerde ise yaşamın başlamasına yardımcı olmaya devam edebileceği anlamına gelir.

FOSFOR KAYNAĞI NEDİR?

Dünya’daki potansiyel bir fosfor kaynağı, göktaşlarında küçük miktarlarda bulunan olağandışı mineral schreibersittir. (yani nadir bulunan bir demir nikel fosfit mineral)

Yıldırım düşmesinin faydası ne işte ilahi mucize

DENEYLERLE ORTAYA ÇIKTI

Deneyler göstermiştir ki, schreibersite suda çözünerek yaşam için önemli olan çeşitli organik molekülleri reaksiyona sokabilen ve oluşturabilen sulu fosfor yaratmaktadır. Örnekler arasında nükleotidler, DNA ve RNA’nın yapı taşları ve hücre zarını oluşturan lipid moleküllerinin bir öncüsü olan fosfokolin yer alır.

YILDIRIM TAŞLARINDA FOSFOR MİNERALİ BULUNDU

Ancak schreibersite için başka bir potansiyel kaynak var. Fulgurite yeni yıldırım taşları. Yıldırım çarpmasıyla bu taşlarda önemli miktarda olağandışı fosfor minerali byıl

"<yoastmark

GEREKLİ OLAN FOSFORUN ALTERNATİF BİR KAYNAĞI

Yıldırım çarpması büyük miktarda schreibersite ve diğer reaktif fosfor mineralleri yarattıysa yaşam için gerekli olan reaktif fosforun alternatif bir kaynağı olabilir. Herhangi bir gezegenin aktif, yıldırım açısından zengin bir atmosferi varsa, o zaman yaşam için gereken fosfor her an mevcut olacaktır.

Senden bahseden bir kitap Kuran’ı Kerim